ప్రేమకు పెద్దలు అడ్డు చెప్పడంతో ఆత్మహత్య

thesakshi.com    :     చాలామంది ప్రేమకు ఆస్తులు, కులాలు అడ్డొస్తే వీరి ప్రేమకు మాత్రం వరుసలు అడ్డొచ్చాయి. ప్రియుడికి యువతి కూతురు వరుస అవుతుందని తెలియడంతో కుటుంబసభ్యులు అడ్డు చెప్పారు. దీంతో కలిసి బ్రతకలేనప్పుడు కలిసి చావాలనుకున్న ఆ జంట …

Read More