రేషన్ కార్డు సంబంధం లేకుండా రేషన్ :కేంద్రం

thesakshi.com    :   లాక్డౌన్ ఏప్రిల్ 14 కి మించి విస్తరించే అవకాశం ఉన్నందున, కేంద్రానికి ఒక ప్రధాన ఆలోచన వచ్చింది. కార్మికులు, రోజువారీ కూలీలు మరియు పట్టణ పేదలకు అవసరమైన రేషన్ కార్డు లేని వారికి ఆహార సరఫరాను నిర్ధారించడం. …

Read More