రక్షిత రస్మిక వెంటాడు తున్నది ఎవరు?

రక్షిత్-రష్మిక మందన ల లవ్ బ్రేకప్ వ్యవహారం తెలిసిందే. కొన్నాళ్ల పాటు ప్రేమలో మధురానుభూతులు అస్వాధించిన ఈ జంట నిశ్చితార్ధం అనంతరం అనూహ్యంగా మనస్ఫర్థలతో విడిపోయారు. అటుపై కెరీర్ పరంగా బిజీ అయ్యారు. ప్రస్తుతం ఎవరి జర్నీ వాళ్లది. రక్షిత్ కన్నడలో …

Read More