మోఘల్ గార్డెన్ చూస్తే మంత్రముగ్దులు అవాల్సిందే

రాష్ట్రపతి భవన్ లో మొఘల్ సామ్రాజ్య వైభవంకు చిహ్నం ఈ పూదోట. 15 ఎకరాల్లో విస్తరించిన మొఘల్ గార్డెన్ గులాబి, లిల్లీ, తులిప్ పుష్పాలు ఆకర్షణ. నెల రోజుల పాటు సందర్శకులకు అనుమతి ఉంటుంది. ప్రతి ఏడాదికోసారి మాత్రమే మొఘల్ గార్డెన్ …

Read More