సైన్స్ నిపుణులు శాస్త్రవేత్త “శాంతప్ప”

thesakshi.com    :    మారుమూల గ్రామంలో జన్మించి అరకొర సౌకర్యాలు ఉన్న పరిస్థితుల్లో వాటిని జయించి సరస్వతి పుత్రునిగా పేరు గడించారు. స్వాతంత్ర్యం కూడా రాకమునుపే విదేశాలలో విద్యాభ్యాసం కొనసాగించిన శాస్త్రవేత్త ఆయన. రాయలసీమకే కాదు దేశానికి ఎన్నో సేవలు …

Read More