తన అంతిమ లక్ష్యం పదవి కాదు ప్రజల శ్రేయస్సు :పవన్ కళ్యాణ్

thesakshi.com    :    పవన్ కళ్యాణ్ .. రాజకీయాల్లోకి వచ్చే ముందు చెప్పిన మాట .. ప్రస్తుతం చెప్పే మాట కూడా ఒక్కటే. తన అంతిమ లక్ష్యం .. పదవి కాదు .. ప్రజల శ్రేయస్సే. పార్టీ ఘోరంగా ఓడిపోయినప్పటికీ …

Read More