సెక్స్ చేస్తే చాలు ఇంటి అద్దె అవసరం లేదట.. !!

thesakshi.com    :   పాశ్చాత్య దేశాల్లో బంధాలకు విలువ లేకుండా పోతోంది. ఇలా పెళ్లి చేసుకోవడం.. అలా విడిపోవడం.. పెళ్లి అనే దానికి విలువ లేదు. ఐదేళ్లు కలిసి ఉంటే మహాగొప్ప. మనలాగా వివాహ వ్యవస్థపై ఏకపత్నీ వత్రంలపై విదేశీయులకు నమ్మకం …

Read More