సాక్షి, జగన్ కోసం శ్రమించిన సాక్షి సిబ్బంది గోడు ఎవరికి పట్టదా?

నా కన్నీటితో రాసిన అక్షరాలు మన ‘సాక్షి’గా…!! ……………………….. ఇన్నీ రోజులు వైఎస్ఆర్‌ కుటుంబం, వైఎస్‌ జగన్‌ గారు, వైఎస్‌ఆర్‌ సీపీ గురించి ఎన్నో ఆర్టికల్స్ రాశాను. నేను నా వ్యక్తిగత జీవితాన్నే మర్చిపోయాను. వైఎస్ జగన్‌మోహన్ రెడ్డిగారిని సీఎంగా ఊసుకోవాలనే …

Read More