రాయిటర్స్ ఎందుకు కియా మోటార్స్ మీద తప్పుడు కథనం రాసింది??

ప్రదీప్ లంకపల్లి ఎవరు?  రాయిటర్స్ ఎందుకు కియా మోటార్స్ మీద  తప్పుడు కథనం రాసింది?? రాయిటర్స్ మీడియా ఆంధ్రప్రదేశ్ రిపోర్టర్ ఎవరు?? ఈ ప్రశ్నలు నన్ను అడగొద్దు ప్లీజ్.. అలానే నిన్న ఎవరో థాంసన్ రాయిటర్స్ కి, రాయిటర్స్ కి సంబంధం …

Read More