భర్త శృంగారపిచ్చి విసిగి వేసారిన భార్య.. చివరకు..

thesakshi.com    :   ఇంతటి నిర్బంధ కాలంలో పెళ్లి చేసుకుంటే ఎంతటి అనర్థాలు చోటుచేసుకుంటాయో తెలిపే సంఘటన బెంగళూరులో కళ్లకు కట్టింది. అసలే మహమ్మారి దెబ్బకు దేశమంతా ఇంటికే పరిమితిమైంది. ఇలాంటి టైమ్ లో తక్కువ మందితో నిబంధనలు పాటిస్తూ ఇటీవలే …

Read More