ఇప్పటికి ఇంకా మా ఆయన వయస్సు 50 ఏళ్లు అంటున్న స్టార్ హీరోయిన్

thesakshi.com    :    ఆమె ఆయనలో సగం. ఆమె వయసు కూడా ఆయనలో సగం. సగం కంటే కొంచెం ఎక్కువ. అయితేనేం ఆయనతో ఆమెకు లవ్ కుదిరింది. ఆ తర్వాత పెళ్లయ్యింది. ఇంట్లో పెద్దాళ్లు ఏజ్ బార్ హీరో.. వద్దే …

Read More