అక్కినేని కోడలా.. జక్సిస్ మహారాణినా?

thesakshi.com    :    అక్కినేని కోడలా.. జక్సిస్ మహారాణినా? ..ఏమో.. ఏమైనా కావొచ్చు. ఆ అలంకరణ తీరు చూస్తుంటే 300 మూవీలో జక్సిస్ మహారాజు.. ఆయన ఆస్థానంలో కొలువు దీరిన మహారాణులు గుర్తుకు రాకుండా ఉంటారా? రోమన్ల వస్త్రధారణకు ట్రాయ్ …

Read More