వంద వసంతాలు దాటిన ‘శాంతకుమారి’ సినీ జీవనం

thesakshi.com    :    స్వార్ధం, అసూయ,ద్వేషాలు లేవు . కేవలం కళ కోసం నటించే రోజులు. డబ్బు సంపాదించాలనే యావ ఏకోశానా ఉండేది కాదు.నటనకోసం పోటీ పడేవాళ్ళు.. మంచి పాత్రల కోసం తపించేవాళ్ళు. వచ్చిన పాత్రను ఎలా మెప్పించాలా అని …

Read More