అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రంలో అత్యధిక కాలం గడిపిన మహిళగా రికార్డు క్రియేట్ చేశారు క్రిస్టీనా కోచ్

ప్రపంచంలో వందల కోట్ల మంది ఉంటారు.కానీ.. అందులో కొందరు మాత్రం చాలా స్పెషల్. ఇప్పుడు చెప్పే మహిళ కూడా ఆ కోవకే చెందిన వారు. అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రంలో అత్యధిక కాలం గడిపిన మహిళగా రికార్డు క్రియేట్ చేశారు క్రిస్టీనా కోచ్. …

Read More