మెగాస్టార్ చిన్న అల్లుడు స్వీయ నిర్బంధం

thesakshi.com    :    ఇది మహమ్మారీ సీజన్. అంతకంతకు విజృంభిస్తోంది. అయితే వైరస్ కి కొందరు భయపడుతుంటే మరికొందరు మాత్రం తెగించి సెట్స్ కి వెళుతున్నారు. అలా వెళ్లిన వాళ్లంతా ఇప్పుడు స్వీయనిర్భంధన నియమాన్ని కఠినంగా పాఠిస్తున్నారు. కొవిడ్ 19 …

Read More