సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారులను జిల్లాల ప్రత్యేక అధికారులు గా నియమనించిన ప్రభుత్వం

  thesakshi.com   :   సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారులను జిల్లాల ప్రత్యేక అధికారులు గా నియమనించిన ప్రభుత్వం అనంతపూర్ – విజయానంద్, తూర్పు గోదావరి – కాంతి లాల్ దండే గుంటూరు – బుడితి రాజశేఖర్ కోవిడ్ 19 ప్రత్యేక అధికారులు గా …

Read More