ఒక ప్రత్యేక సింబాలిక్ ట్రేడింగ్ సెషన్ దీపావళి

ముహూరత్ ట్రేడింగ్ ఒక ప్రత్యేక సింబాలిక్ ట్రేడింగ్ సెషన్, ఇది దీపావళి సందర్భంగా స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలు కలిగి ఉంటుంది. బిఎస్‌ఇ మరియు ఎన్‌ఎస్‌ఇ రెండూ “శుభ్ ముహూరత్” లేదా పవిత్రమైన సమయం ప్రకారం గంటసేపు ట్రేడింగ్ సెషన్‌ను నిర్వహిస్తాయి. ఈ సెషన్‌లో …

Read More