70 ఏళ్ల అంధకారాన్ని జయించిన దక్షిణ కాశ్మీర్ షోపియాన్ దున్నడి గ్రామం

thesakshi.com    :    ఒక్కట్రెండు కాదు.. ఏకంగా 70 ఏళ్ల పాటు ఆ గ్రామం అంధకారంలోనే ఉండిపోయింది. క్షణకాలం పాటు విద్యుత్ లేకపోతేనే మనం ఆగమాగంమైతమ్. అలాంటిది ఆ గ్రామస్తులు 70 ఏళ్లపాటు చీకట్లోనే ఉంటున్నారనే విషయం ఆశ్చర్యానికి గురి …

Read More