థాయిలాండ్ లో ఓ సైనికుడు అరాచకం.. ఇష్ఠాను సారంగా కాలుపులు…

థాయిలాండ్ దేశంలో ఓ సైనికుడు దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించాడు. సామాన్య జనాలపై కాల్పులకు దిగి ఘోరానికి పాల్పడ్డాడు. ఖోరత్ ప్రాంతంలోకి తుపాకీతో చేరిన సైనికుడు వాహనంపై తిరుగుతూ జనాలపై కాల్పులు జరుపుతూ మరమృందంగం వినిపించాడు.. ఆర్మీ బ్యారక్ నుంచి తుపాకీ వాహనాన్ని చోరీచేసిన …

Read More