శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి అంటే అందరికీ ఇష్టమే..

thesakshi.com    :    శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమినే… గోకులాష్టమి అని కూడా అంటారు. నందగోపాలుడి జన్మదినం సందర్భంగా… భారతదేశం మొత్తం ఈ ప్రత్యేక పండుగను జరుపుకుంటుంది. హిందూ కేలండర్ ప్రకారం… భాద్రపద మాసంలో… కృష్ణ పక్షంలో అష్టమి రోజున ఈ పండుగ …

Read More