ప్రతిభ ఉన్నా కనుమరుగు అయిన స్టార్ డమ్ లు

thedakshi.com  :  రంగుల ప్రపంచం వింతైనది. అందలం ఎక్కించే వాళ్లకు ఎదురేమీ ఉండదు కానీ.. అధఃపాతాళంలో పడిపోతే మాత్రం ఇక అలాంటి వాళ్లకు అన్నీ ఇన్నీ తంటాలు కావు. అమెరికాలో ఎడ్యుకేషన్ అనో లేక వృత్తి మార్చాననో .. వరుడు దొరికితే …

Read More