రాష్ట్రాలకు హ్యాండిచ్చిన కేంద్రం

thesakshi.com    :    సమాఖ్య దేశంలో కేంద్రం.. రాష్ట్రాల మధ్య సంబంధాలు ఇచ్చి పుచ్చుకునే రీతిలో ఉండాలి. రూల్ పుస్తకాల్లో ఉండే దానికి వాస్తవానికి మధ్య వ్యత్యాసం ఎంతో.. కేంద్ర.. రాష్ట్రాల మధ్య సంబంధాలు అదే రీతిలో ఉంటాయన్నది అందరికి …

Read More