జస్టిస్‌ ఎన్‌.వి.రమణ జోక్యంతోనే హై కోర్ట్ తీర్పులు

జస్టిస్‌ ఎన్‌.వి.రమణ జోక్యంతోనే హై కోర్ట్ తీర్పులు… ఆయన ప్రతిదాన్లో నేరుగా జోక్యం చేసుకుంటున్నారు దమ్మాలపాటి శ్రీనివాస్‌తో కలిసి ఆస్తులు పోగేశారు రాజధాని ప్రాంతంలో వారికి భారీగా భూములు గతంలో దమ్మాలపాటికి అనుకూలంగా బోలెడన్ని తీర్పులు చంద్రబాబుతో బంధం వల్లే అన్నిటినీ …

Read More