మహిళలకు ఏదో అన్యాయం జరిగిపోతున్నట్లు చంద్రబాబు మొసలి కన్నీరు

thesakshi.com    :    దళితులు, మహిళలకు ఏదో అన్యాయం జరిగిపోతున్నట్లు చంద్రబాబు మొసలి కన్నీరు *-చంద్రబాబు పాలనలో దళితులు, మహిళలపై దాడులు కోకొల్లలు* *- దళితులుగా పుట్టాలని ఎవరైనా అనుకుంటారా.. అని దళితులను చంద్రబాబు హేళన చేశారు* *- దిశ …

Read More