అమ్మో పెద్దయన..

పెద్దాయనా.. ఇదేం పాడు బుద్ధి..! కొడుకును కనేందుకు వృద్ధుడి పైశాచికం.. అతడు 64 ఏళ్ల వృద్ధుడు.. అప్పటికే ముగ్గురు కుమార్తెలున్నారు. కానీ, ఏదో లోటు.. ఈ వయసులోనూ తన కుటుంబానికి వారసుడిని కనాలనే ఆత్రుత.. అందుకోసం నగరానికి చెందిన ఓ యువతితో …

Read More