నకిలీ డాక్టర్ ఆట కట్టించిన ఖాకీలు

thesakshi.com   :    అదేదో సినిమాలో 5 రూపాయల లేస్ ప్యాకెట్ కావాలని రూపాయి ఇచ్చి ఓ పిల్లవాడు అడిగితే షాప్ అతను రాదు అంటాడు. ఎందుకు రాదు అలా లాగు వస్తుంది అని పిల్లాడు చెప్తాడు. దీనితో ఆ షాప్ …

Read More