విజ్ఞాన గని “ఆచార్య తూమాటి దొణప్ప”

thesakshi.com   :   ఆయన మన విజ్ఞాన గని. తెలుగు ,ఇంగ్లీష్ కన్నడ , సంస్కృత భాషలో మంచి పట్టుంది .పువు పుట్టగానే పరిమళిస్తుంది అన్నట్లు ఈయన చిన్న వయసులోనే కవితలు ,పద్యాలు రాసి వినిపించేవారు. గ్రామీణ జీవన విధానం పై ,జానపదుల …

Read More