మళ్లీ కవిగానే పుడతా.. తెలుగు దేశంలో మాత్రం కాదు..!!

thesakshi.com    :   “మళ్లీ కవిగానే పుడతా…. తెలుగు దేశంలో మాత్రం కాదు!!”….. ఈ మాటలు అన్నది ఎవరో సాధారణ వ్యక్తి కాదు….. ప్రముఖ నటుడు, కవి, రచయిత, అన్నింటికీ మించి ఓ భాషాభిమాని…. ఆయనే తనికెళ్ల భరణి…. ఇంత కఠినమైన …

Read More