అమాయక జనాలను మోసం చేస్తున్న ఘరానా దొంగ

thesakshi.com   :    ‘మీరు అదృష్టవంతులు కాబోతున్నారు. బంగారం లాంటి లక్కీ డ్రా లో మీరు గెలిచారు. మా రైస్ కుక్కర్ల సంస్థ వాళ్లు వేయి చిట్టీలు డ్రా తీస్తే అందులో మీ పేరు వచ్చింది. మీరు పెద్ద బహుమతి గెలుచుకున్నారు..’ …

Read More