కృష్ణాజిల్లా లో ముగ్గురు రైతులను కాటేసిన పాము

thesakshi.com    :     కృష్ణా జిల్లాలోని పమిడిముక్కల మండలం గండ్రగూడెం. రోజూ లాగే… రైతులంతా… ఇంటి నుంచి పొలాలకు బయల్దేరారు. వెళ్తూ వెళ్తూ… ఈ కరోనా ఎప్పుడు పోతుందో ఏమో… మొదట్లో మన వైపు కరోనా ఉండేదే కాదు… ఇప్పుడు …

Read More