అసలైన కృష్ణుడు ..!

thesakshi.com   :    కోతికి కొబ్బరి చిప్ప దొరికితే ఎంత సంతోషంగా ఉంటుందో.. ఇప్పుడా మొగాడికి కూడా అంతే సంతోషం. ఒక్క అమ్మాయి దొరక్క ఎంతో మంది గిలాగిలా కొట్టుకుంటుంటే వీడెవడురా బాబూ.. ఏకంగా ఒకరు కాదు.. ఇద్దరు కాదు.. ముగ్గురు …

Read More