టిక్ టాక్ పరిచయం.. డబ్బు కోసం మహిళను చంపేశాడు.

టిక్ టాక్ కారణంగా నేరాల సంఖ్య పెరిగిపోతోంది. టిక్ టాక్‌లో సరదాగా మొదలైన పరిచయాలు ప్రాణాలు తీసే వరకు వెళ్తున్నాయి. తాజాగా ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రం నోయిడాలో దారుణం జరిగింది. టిక్ టాక్ కారణంగా పరాయి వ్యక్తితో పరిచయం చివరికి మహిళ ప్రాణం …

Read More