సామాజిక బాధ్యత ఎవరికైనా ఉండాలి..కానీ …!

thesakshi.com   :   సామాజిక బాధ్యత అన్నది సమాజంలో వున్న ఎవరికైనా వుంటుంది. ఉండాలి కూడా. అయితే ఒక్కోసారి ఆ బాధ్యతలు బరువుగా మారకూడదు. తప్పనిసరి తద్దినాలుగా మారకూడదు. కానీ టాలీవుడ్ జనాలకు రాను రాను విరాళాలు అన్నది ఓ మొహమాటపు వ్యవహారంగా, …

Read More