ఇద్దరిని ఒకే మండపంలో పెళ్లాడిన వరుడు

thesakshi.com    :    ‘‘మీది పెద్దలు కుదిర్చిన వివాహమా? ప్రేమ పెళ్లా?’’ అని ఆ వరుడిని అడిగితే.. అతడు ‘‘రెండూ’’ అని సమాధానం చెబుతాడు. అదెలా సాధ్యం అనుకుంటున్నారా? అతడు పెద్దలు ఎంపిక చేసిన యువతినే కాదు, తాను ప్రేమించిన …

Read More