ఉగాది నాడు ఆర్.ఆర్.ఆర్ టైటిల్ లాంచ్

ప్రపంచం మొత్తం కరోనా గురించి ముచ్చటించుకుంటున్న ఈ సమయంలో #RRR టీమ్ నుంచి జనం ఏదైనా ఆశిస్తున్నారా? ఓవైపు జనం కరోనా వైరస్ టెన్షన్ లో ఉంటే వీళ్లను పట్టించుకునేది ఎవరు అంటారా? అసలు ఇది రాంగ్ టైమింగా? రైట్ టైమింగా? …

Read More