కొత్త పదాలతో అప్డేట్ అవ్వండి

కాలానికి తగ్గట్లు కొత్త మార్పులు ఎప్పటికప్పుడు వస్తుంటాయి. అలాంటి వాటిని తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అప్డేట్ కావటం తప్పనిసరి. పేరుకు తెలుగోళ్లు అయినా.. ఇంగ్లిషును తింటూ.. ఇంగిలిపీసుతోనే బతుకుతున్నోళ్లు అంతకంతకూ పెరుగుతున్నారు. ఇలాంటివేళలో.. ఇంగ్లిషులో కొత్తగా వస్తున్న పదాల గురించి అవగాహన …

Read More