సోమవారం సీఎం జగన్ పర్యటన…

రేపు #సీఎం_పర్యటన_షెడ్యూల్‌ : ఉదయం 11.00: #విజయనగరం లోని పోలీస్‌ ట్రైనింగ్‌ కళాశాల మైదానానికి చేరుకుంటారు. ఉదయం 11.02: ప్రజలు, ప్రజా ప్రతినిధులు, జిల్లా అధికారులు సీఎంకు స్వాగతం పలుకుతారు. ఉదయం 11.03: పోలీస్‌ òట్రైనింగ్‌ కళాశాల మైదానంలోని హెలిప్యాడ్‌ నుంచి …

Read More