చదువు గొప్పది… చేసే పనులు తప్పుడివి

టిక్‌టాక్‌లూ, ఫేస్‌బుక్‌ల పుణ్యమా అని చాలా మంది అమ్మాయిలు, వీడియోలూ, సెల్ఫీలూ తీసుకొని… వాటిని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తుంటారు . వాటికి లైక్సూ, షేర్సూ, పాజిటివ్ కామెంట్స్ వస్తే… ఆనందపడుతున్నారు. అది తప్పేమీ కాదు. అది వాళ్ల స్వేచ్ఛ, వాళ్ల …

Read More