స్వచ్చ భారత్ మిషన్ అవార్డు 2020 పోటీలో నిలిచిన విశాఖపట్నం

thesakshi.com    :    విశాఖపట్నం స్వచ్చ భారత్ మిషన్ ఆధ్వర్యంలో దేశంలో నిర్వహిస్తున్న ప్రధానమంత్రి అవార్డు 2020 పోటీలో నిలిచింది. స్వచ్ఛతతో మెరిసిపోతున్న విశాఖ నగరం తాజాగా ప్రధానమంత్రి అవార్డు కోసం ఎంపిక చేసిన పది జిల్లాల జాబితాలో చోటు …

Read More