ఓటు హక్కు వినియోగించుకొండి ఇలా

6 రకాల ఓట్లు- వివరాలు.. మన రాజ్యాంగంలో ఓటును ఆరు రకాలుగా విభజించారు అవి….. 1.ఓటరు లిస్టులో పేరున్న *సాధారణ పౌరుడు* నేరుగా పోలింగ్ బూతులోకి వెళ్లి ఓటు వేస్తే దానిని ” *సాధారణ ఓటు*”అంటారు 2. *ఎన్నికల* విధుల్లో పాల్గొనే …

Read More