తాళికట్టు శుభవేళ.. ఆగిన పెళ్లి..?

thesakshi.com    :   పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్లంటే… ఇటు ఏడు తరాలూ… అటు ఏడు తరాలూ చూస్తారని అంటారు… అన్ని చూసిన వాళ్లు… పిల్ల మనసులో ఏముందో చూడరా అంటే చూస్తారు. కానీ తమ పంతమే నెగ్గాలనుకుంటారు. కానీ చట్టం ఒకటుందిగా… …

Read More