దొంగను పట్టించిన వాట్సాప్ స్టేటస్ ఫోటో

thesakshi.com    :    మనం ఏదైనా పోయింది అని కేసు పెడితే ఆ కేసు లో త్వరగా ఫలితం రావచ్చు రాకపోవచ్చు. కొన్ని కొన్ని కేసులు ఏళ్ల తరబడి అలాగే కొనసాగుతూ ఉంటాయి. వాటిల్లో కొన్ని అలాగే మరుగున పడుతుంటాయి …

Read More