భారత్ లో ఆ సేవల్ని బంద్ చేసిన గూగుల్

నిద్ర లేచింది మొదలు పడుకునే వరకూ కోట్లాది మంది ఎంగేజ్ అయ్యే వాటిల్లో కీలకం గూగుల్. ఇవాల్టి రోజున పూట గడవాలంటే గూగుల్ లేకుండా సాధ్యం కాని పరిస్థితికి వచ్చేశాం. అంతలా మన జీవితాల్లో భాగస్వామ్యమైన గూగుల్.. దేశంలోని రైల్వే స్టేషన్లలో …

Read More