కేడీ లేడీ ఘోరాలు అన్ని ఇన్ని కావు

thesakshi.com    :    ఆమె మామూలు స్త్రీ కాదు. ఎంతటి కర్కోటకురాలో మనం చెప్పే కంటే…న్యాయమూర్తి వ్యాఖ్యలు వింటే చాలు. “మహిళ అన్న దయ కూడా చూపాల్సిన పని లేదు` అని జడ్జి మండిపడ్డారంటే ఈ కేడీ లేడీ ఏ …

Read More