గృహహింన(కుటుంబ) నుండి మహిళల సంరక్షణ చట్టం

thesakshi.com   :   తండ్రి, సోదరుడు, భర్త చేతిలో కుటుంబ హింసకు భలి అవుతున్న కుమార్తెలు, అక్క చెల్లెల్లు,భార్యకు తగిన రక్షణ కల్పించే క్రమంలో ఈ చట్టం రూపొందించబడింది. ఆఖరికి ఒక వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం కలిగి ఉన్న మహిళకు కూడా ఈ …

Read More