యువ డాక్టర్ ఆత్మహత్య

వారిద్దరూ ఒకరినొకరు ఇష్టపడి ప్రేమించుకున్నారు. అయితే, వారి పెళ్లికి ఇరు కుటుంబాల పెద్దలు అంగీకరించలేదు. దీంతో హైదరాబాద్ ఆర్య సమాజంలో పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత భార్యను తీసుకుని భర్త ఇంటికి వెళ్లాడు. కొద్ది రోజుల పాటువారిద్దరూ బాగానే ఉన్నారు. ఆ …

Read More