చంద్రబాబు & జగన్..మధ్య పోలిక..ఇలా ఉంటుందా !!

చంద్రబాబు & జగన్..మధ్య పోలికను  విశ్లేషణ చంద్రబాబు లాగ హడావుడి చేయడం జగన్ కు రాదు.. జగన్ లాగ సైలెంట్ గా వర్క్ చేసుకుపోవడం చంద్రబాబుకి రాదు… రివ్యూస్ చ :గంటలు గంటలు రివ్యూలు పెట్టి, అధికారుల్ని టెలి, వీడియో కాన్ఫిరెన్స్ …

Read More