ఉడాన్ సేవలు విస్తరిస్తున్న ట్రూజెట్‌.. బెంగళూరులో ట్రూజెట్‌ సర్వీసు ప్రారంభించిన సీఎం బి.ఎస్‌.యడ్యూరప్ప

ఉడాన్ సేవలు విస్తరిస్తున్న ట్రూజెట్‌, నెట్‌వర్క్‌ పరధిలోకి కొత్తగా బీదర్‌ • బీదర్‌ వాసులకు చేరువకానున్న బెంగళూరు • బెంగళూరు-బీదర్‌-బెంగళూరు ట్రూజెట్‌ విమాన సర్వీసును ప్రారంభించిన కర్ణాటక సీఎం బి.ఎస్‌.యడ్యూరప్ప • ట్రూజెట్‌ నెట్‌వర్క్‌లో 24వ పట్టణంగా బీదర్‌ • ప్రతీ …

Read More