జగన్ కు జోష్.. కర్నాటకలో రాజధాని వికేంద్రీకరణ..

రాజధాని తరలింపుపై విమర్శలు వెలువెత్తుతున్నాయి. రాజధాని ప్రాంతంలో ఇప్పటికి రైతులు ఆందోళనలు చేస్తున్నారు. జగన్ తీసుకున్న అధికార వికేంద్రీకరణ నిర్ణయం మంచిదైనా దీర్ఘకాల లక్ష్యంతో తీసుకున్న నిర్ణయంతో ఇప్పటికిప్పుడు ఫలితం ఉండకపోవచ్చు. అందుకే అవగాహన లేక దీన్ని కొందరు వ్యతిరేకిస్తున్నారు. ఈ …

Read More